Nytjaleyfissamningur um kort Iskort.is1. Skilgreiningar

Marteinn S. Sigurðsson (kt 121175-3639) er eigandi "Iskort.is" og er í leyfissamningi þessum tilgreindur sem "Eigandi"

Kortasafn Ískort.is er byggt á gögnum frá:

Landmælingar Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, USGS/NASA,Landsnet, Orkuveita Reykjavíkur, Orkubú Vestfjarða, Rarik, Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR), Veðurstofu Íslands og Raunvísindastofnun Háskóla Íslands.

Kortasafnið er unnið til notkunar í hugbúnaðinum PDF-Maps, til notkunar á vefsjá Iskort.is, eða til notkunar í hugbúnaðinum OziExplorer.

PDF Maps hugbúnaðurinn er fáanlegur fyrir Apple iOS síma og spjaldtölvur, ásamt Google Android símum og spjaldtölvum, og er fáanlegur á heimasíðu www.pdf-maps.com

OziExplorer hugbúnaðurinn er fáanlegur fyrir Windows PC tölvur, og er fáanlegur á heimasíðu www.oziexplorer.com

Notandi, er sá sem setur inn kort frá Iskort.is , og er í leyfissamningi þessum tilgreindur sem "Notandi"2. Veiting notkunarleyfis

Með samþykki á notendaskilmálum þessum, veitir eigandi notanda rétt til þess að nota kortasafnið með þeim miðli sem kortin eru afhent hverju sinni frá eiganda til notanda.

Leyfið breytir ekki höfundarréttindum eða öðrum réttindum eiganda og annarra rétthafa á meðfylgjandi kortum.

Notandi skuldbindur sig til að tryggja að kortasafnið komist ekki í hendur þriðja aðila, og eða gerir sér fé úr notkun þess eða endursölu.

Kortasafnið er eingöngu ætlað til notkunar af notanda þeim sem kaupir kortin í gegnum vefverslun PDF Maps,eða með öðrum hætti beint af eiganda Iskort.is, með þeim skilmálum sem tekið er fram á á reikning eða sérstökum samningi eiganda við kaupanda3. Höfundarréttur

Kortasafnið er háð höfundarrétti samkvæmt lögum nr. 73/1972. Eigandi er handhafi höfundarréttar og annarra réttinda á sviði hugverka og auðkennarréttar, sem kortasafnið kann að vera háð.

Landmælingar Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, USGS/NASA,Landsnet, Orkuveita Reykjavíkur, Orkubú Vestfjarða, Rarik, Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR), Veðurstofu Íslands og Raunvísindastofnun Háskóla Íslands, eru eigendur og rétthafar þeirra gagna sem eru frá þeim komin.4. Ábyrgð

Eigandi er ekki undir neinum kringumstæðum ábyrgur fyrir óbeinu tjóni sem kann að hljótast af notkun kortasafnsins eða því að ekki er af einhverjum ástæðum unnt að nota kortasafnið, þar með talið, en ekki eingöngu, tjón vegna rekstrartaps, afnotamissis eða útlagðs kostnaðar. Eigandi ber enga ábyrgð á tjóni vegna villna sem kunna að leynast í kortagrunninum eða vegna vöntunar eða skekkjum í gögnum í safninu

Bótafjárhæð vegna beins tjóns getur að hámarki numið söluandvirði hlutaðeigandi eintaks kortasafnsins

Notandi samþykkir að nota kortasafnið til viðmiðunar og á eigin ábyrgð.5. Fyrirvarar

Slóðar og vegir geta verið varasamir, lokaðir eða ófærir.

Slóðar og vegir í kortagrunninum geta verið í einkaeigu og umferð um þá háð leyfi landeiganda.

Hæðarlíkan af jöklum eru misnákvæm vegna mismuandi grunngagna

Þrep í hæðargrunni og hæðarlínum eru sjáanleg af þessum sökum..6. Gildistími samnings

Með samþykki skilmála þessa undirgengst notandi að uppfylla öll skilyrði nytjaleyfissamningsins. Rísi mál vegna samningsins skal það rekið fyrir Hérðaðsdómi Reykjavíkur

Með samþykki og áframhaldandi uppsetningu á kortagrunninum er nytjaleyfissamningur þessi samþykkur af notanda.Upplýsingar

Kortagerð / Mapmaker : Marteinn S. Sigurðsson – info@Iskort.is

Útgefandi/Publisher: Marteinn S. Sigurdsson www.iskort.is

Byggt á gögnum frá Landmælingum Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, USGS/NASA Landsat,Landsnet, Orkuveita Reykjavíkur, Orkubú Vestfjarða, Rarik og Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR)

Hæðarlíkan Jökla:Icelandic Meteorological Office and Institute of Earth Sciences, University of Iceland. 2013. DEMs of Icelandic glaciers (data set).

© Marteinn S. Sigurðsson - www.iskort.is

Allur Réttur Áskilinn, All Rights Reserved

Notist til viðmiðunar á eigin ábyrgð

Use as a guide, at your own responsabilityUpplýsingar varðandi LIDAR gögn

Financial support for lidar mapping of glaciers in Iceland has been provided

by the Icelandic Research Fund (Rannís), the Landsvirkjun (the National

Power Company of Iceland) Research Fund, the Icelandic Road Administration,

the Reykjavík Energy Environmental and Energy Research Fund, the National

Land Survey of Iceland, the Vatnajökull National Park, Friends of Vatnajökull

and the Klima- og Luft­gruppen (KoL) research fund of the Nordic Council of

Ministers. IMO has also given additional support to co-fund the campaigns

Copyright

Icelandic Meteorological Office and Institute of Earth Sciences,

University of Iceland. 2013. DEMs of Icelandic glaciers (data set).

Leyfissamningur frá Náttúrufræðistofnun Íslands

Leyfissamningur Náttúrufræðistofnun Íslands

Leyfissamningur frá Landmælingum Íslands

Leyfissamningur Landmælinga Íslands